جدیدترین های فیزیک

 

ذره مي تواند به صورت آني روي ذره ايي در آن طرف جهان تاثير بگذارد5انتخاب
هرچه سريع تر حركت كنيد سنگين تر مي شويد4انتخاب
آينده مي تواند گذشته را تغيير دهد2انتخاب
تمام ماده يي كه نسل بشر را به وجود آورده است در يك حبه قند جا مي گيرد1انتخاب